Privacy statement

DBL Lease & Finance erkent het belang om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als dat past binnen de aan ons gegeven opdracht, kan het voorkomen dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een aan ons gelieerde onderneming zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Uiteraard houdt DBL Lease & Finance zich bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. Voor vragen over de wijze waarop DBL Lease & Finance omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met DBL Lease & Finance: info@dblfinance.nl of via postadres: DBL Lease & Finance, Dijkgraaf 22, 6921 AE  DUIVEN.

Private Lease Site
Logo